Zespół Organizacji Służby - Komórki organizacyjne - Komisariat Rzeczny Policji

Komórki organizacyjne

Zespół Organizacji Służby

W skaład zespołu wchodzą funkcjonariusze służby dyżurnej oraz pracownicy planowania, organizacji pracy i prowadzący sprawy o wykroczenia.