Zespół Prewencji Kryminalnej - Komórki organizacyjne - Komisariat Rzeczny Policji

Komórki organizacyjne

Zespół Prewencji Kryminalnej

Skład Zespołu Prewencji Kryminalnej:

podkom. Kinga Czerwińska

tel. 505 553 881

st.sierż. Aleksandra Wasiak

tel. 4772 379-67