Zespół Prewencji Kryminalnej - Komórki organizacyjne - Komisariat Rzeczny Policji

Komórki organizacyjne

Zespół Prewencji Kryminalnej

Skład Zespołu Prewencji Kryminalnej:

pokom. Kinga Czerwińska

st.sierż. Aleksandra Wasiak

tel. 379-67