Komendant Komisariatu Rzecznego Policji w Warszawie - Kierownictwo - Komisariat Rzeczny Policji

Kierownictwo

Komendant Komisariatu Rzecznego Policji w Warszawie

młodszy inspektor Marek Gago

Mł insp. Marek Gago urodził się 1 maja 1970 roku w Węgrowie. Służbę w Policji rozpoczął 14 lutego 1994 roku. Od samego początku związany jest z Komisariatem Rzecznym Policji w Warszawie. Przeszedł kolejne szczeble kariery zawodowej - był  Dyżurnym jednostki, Kierownikiem Referatu Patrolowego, Naczelnikiem Wydziału Prewencji, Zastępcą Komendanta. 24 czerwca 2013 roku został mianowany na stanowisko Komendanta Komisariatu Rzecznego Policji.

Uhonorowany Brązowym Krzyżem Zasługi oraz Srebrnym i Brązowym medalem za długoletnią służbę a także Złotą, Srebrną i Brązową Odznaką Zasłużony Policjant.

Ukończył politologię na Wydziale Zarządzania i Administracji Akademii Świętokrzyskiej oraz studia podyplomowe w zakresie zarządzania organizacją w Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodakowskiej w Warszawie.