Historia - Komisariat Rzeczny Policji

Historia

Data publikacji 05.02.2009

Komisariat Rzeczny Policji powstał w 1920 roku i był pierwszym specjalistycznym komisariatem w niepodległej Polsce. Najpierw mieścił się w pobliżu dzisiejszego mostu Śląsko-Dąbrowskiego, po wojnie w budynku zoo przy ulicy Ratuszowej, a w 1969 r. przeniesiono go do budynku w Porcie Praskim.

Przez lata powiększano zasięg jego działania. Obecnie zaczyna się on od 458 kilometra rzeki Wisły w miejscowości Szymanowice Małe a kończy na brzegu prawym w miejscowości Smoszewo /564 km/, a na brzegu lewym w miejscowości Nowiny /572km/.  Ponadto policjanci patrolują 17,5 km Kanału Żerańskiego, 330 hektarów Zalewu Zegrzyńskiego, rzekę Narew od 42 km do ujścia oraz rzekę Bug od 5,2 km do 18 km.

Główne zadania policjantów to dbanie o bezpieczeństwo osób przebywających nad wodą, a w szczególności dzieci oraz niesienie pomocy tonącym, pilnowanie przepisów prawa wodnego i żeglugi, ochrona środowiska i zwierząt, łapanie kłusowników. Na terenie podległym jednostce znajdują się tereny chronione objęte programem Natura 2000. To tam najczęściej dochodzi do popełniania wykroczeń. Miejsca te upodobali sobie kierującymi motocyklami i quadami. Funkcjonariusze dbają również o bezpieczeństwo mieszkańców miast i wsi graniczących z rzeką. Stale kontrolowane są wały przeciwpowodziowe i umocnienia wodne. Komisariat stale współpracuje z Państwową Strażą Pożarną, Państwową Strażą Rybacką, Strażą Miejską oraz Stołecznym Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym.

Kilka lat temu budynek komisariatu został całkowicie wyremontowany i wyposażony w nowoczesny sprzęt na mirę XXI wieku. W chwili obecnej policjanci mają do dyspozycji cztery samochody terenowe, w tym dwa oznakowane. Są to pojazdy marki Nissan. Do patroli wykorzystywanych jest również pięć samochodów osobowych marki Peugeot, w tym jeden oznakowany, oraz pięć pojazdów typu quad. Wodę patroluje ponad 20 łodzi policyjnych, w tym nowoczesne jednostki RIB, dwa poduszkowce oraz płaskodenna łódź z napędem śmigłowym AIRBOAT. Na nich nie jest straszny patrol nawet w temperaturach bliskich 0 stopnia, gdyż wyposażone są w ogrzewanie. Teren bulwaru i podzamcza to miejsca gdzie można spotkać policjantów na rowerach. Jednocześnie do zadań wykorzystywany jest policyjny śmigłowiec. Przed policjantem z jego pokładu nic i nikt się nie ukryje.