Oferta programów prewencyjnych - Oferta programów prewencyjno-edukacyjnych - Komisariat Rzeczny Policji

Oferta programów prewencyjno-edukacyjnych

Oferta programów prewencyjnych

Data publikacji 06.04.2011

Do zadań policji należy również przeprowadzanie działań prewencyjnych o charakterze edukacyjnym. Skierowane są one głównie do dzieci i młodzieży jak również do ich rodziców i nauczycieli. Działania te mają na celu przedstawienie odbiorcom elementów pożądanych zachowań, które mogą mieć wpływ na ich późniejsze bezpieczeństwo i przygotować do radzenia sobie w sytuacji zagrożeń.

Komisariat Rzeczny proponuje tematykę związaną z czynnym wypoczynkiem nad wodą (o każdej porze roku). Jednakże pozostałe rejony prewencji kryminalnej nie są nam obce i chętnie realizujemy je, głównie wśród najmłodszych.

Prelekcji wykonywane są w standardzie konspektu lekcji 45 minutowej dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz 30 minutowego spotkania dla przedszkolaków. Spotkania prewencyjne przeprowadzone są w placówkach dydaktycznych z wykorzystaniem atrakcyjnych pokazów multimedialnych z licznymi konkursami i innymi formami nauczania. Jesteśmy też gotowi do przeprowadzenia takiego spotkania na terenie komisariatu  z dodatkową możliwością jego zwiedzenia przez dzieci.

 

- Kapitam Wyderka

(program prowadzony w okresie wiosenno-letnim oraz jesienno-zimowym; dzieci w atmosferze zabawy zdobywają wiedzę na temat bezpiecznego spędzania nad wodą: zaznajamiają się ze znakami występującymi nad wodą, pracą ratowników; uczą się jak prawidłowo wezwać pomoc w sytuacji zagrożenia)

 

Placówki dydaktyczne zainteresowane  programem prosimy o kontakt na:

mail:              oficer.prasowy.rzeczny@ksp.policja.gov.pl

adres:             Warszawa 03-714 ul. Wybrzeże Szczecińskie 6