Wędkowanie, a kwarantanna - Aktualności - Komisariat Rzeczny Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Wędkowanie, a kwarantanna

Data publikacji 01.04.2020

Co chwilę zadawane jest nam pytanie czy wędkowanie w pojedynkę lub we dwie osoby z zachowaniem należytej odległości jest dopuszczalne. Bo pogoda ładna, a trzeba zaczerpnąć świeżego powietrza i zobaczyć zewnętrzny świat by nie zwariować. Policjanci Komisariatu Rzecznego codziennie pouczają takie osoby, aby wróciły do domu. Dlaczego pytają wędkarze, przecież zwierzęta nie roznoszą wirusa a w końcu ryby do nich należą.

Policjanci rzeczni przypominają o wprowadzonych ograniczeniach w przemieszczaniu się co dotyczy także wyprawy na ryby. Wędkarstwo należy do czynności rekreacyjnych, nie można więc zaliczyć tego do wykonywania czynności zawodowych czy wolontariackich. Tym bardziej nie jest to sprawa niezbędna do życia codziennego, choć rozumiemy jak trudno jest znieść zakaz kontynuowania swoich zainteresowań, pasji. Dla pocieszenia możemy tylko dodać, że każdy z nas cierpi z podobnych powodów. Jednak zdrowie nasze i innych jest najcenniejsze, a im sumienniej będziemy przestrzegać zaleceń specjalistów, tym szybciej uda nam się zwalczyć koronawirusa i wrócić do normalnego życia.

Nie wędkujcie – zostańcie w domu!

A dla przypomnienia z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii:

Wprowadza się ograniczenia w przemieszczaniu

Do 11 kwietnia włącznie nie będzie można się swobodnie przemieszczać poza celami bytowymi, zdrowotnymi, zawodowymi. Obostrzenie nie dotyczy więc:

  •    dojazdu do pracy. Jeśli jesteś pracownikiem, prowadzisz swoją firmę, czy gospodarstwo rolne, masz prawo dojechać do swojej pracy. Masz również prawo udać się po zakup towarów i usług związanych ze swoją zawodową działalnością.
  • wolontariatu. Jeśli działasz na rzecz walki z koronawirusem i pomagasz potrzebującym przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu, możesz się przemieszczać w ramach tej działalności.
  • załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego. Będziesz mógł się przemieszczać, aby zrobić niezbędne zakupy, wykupić lekarstwa, udać się do lekarza, opiekować się bliskimi, wyprowadzić psa.

Ważne! Przemieszczać się będzie można jedynie w grupie do dwóch osób. Obostrzenie to nie dotyczy rodzin.

W autobusie tyle osób, ile wynosi połowa miejsc siedzących

Środki publicznego transportu zbiorowego nadal działają. Jednak w autobusie, tramwaju lub metrze tylko połowa miejsc siedzących może być zajęta. Jeśli miejsc siedzących w pojeździe jest 70, to na jego pokładzie może znajdować się maksymalnie 35 osób.

Zależy nam na tym, aby Polacy mieli dostęp do komunikacji. Musimy jednak zadbać o to, by autobusy nie były przepełnione.

Całkowity zakaz zgromadzeń – chyba że z najbliższymi

Nowe przepisy zakazują także wszelkich zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań. Będziesz mógł się jednak spotykać z najbliższymi.

Zasady bezpieczeństwa w trakcie uroczystości religijnych

Ograniczenia w przemieszczaniu nie dotyczą również osób, które chcą uczestniczyć w wydarzeniach o charakterze religijnym. Tutaj jednak wprowadziliśmy kolejną ważną zasadę. W mszy lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę.

Zachęcamy jednak do uczestnictwa w wydarzeniach religijnych za pośrednictwem telewizji, radia czy internetu.

Zakłady pracy

Ograniczenia co do liczby osób nie dotyczą zakładów pracy. Należy jednak stosować w nich szczególnie ostre zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie zachowania odległości pracowników, środków dezynfekcji.

Pozostałe ograniczenia nadal obowiązują

Mimo wprowadzanych zmian, w mocy pozostają wszystkie dotychczasowe zakazy, czyli ograniczenie w działalności galerii handlowych, działalności gastronomicznej i rozrywkowej.

Wciąż także działa obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna dla powracających zza granicy.