Zimowa żegluga - komunikat nawigacyjny - Aktualności - Komisariat Rzeczny Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Zimowa żegluga - komunikat nawigacyjny

Data publikacji 19.12.2019

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że ze względu na sezon zimowy oznakowanie szlaków żeglownych zostało zdemontowane na wszystkich administrowanych drogach wodnych. Żeglugę dopuszcza się wyłącznie przy braku zjawisk lodowych, pod warunkiem znajomości lokalnych warunków nawigacyjnych i z zachowaniem szczególnej ostrożności. W okresach występowania zjawisk lodowych uprawianie żeglugi jest zabronione.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że ze względu na sezon zimowy oznakowanie szlaków żeglownych zostało zdemontowane na wszystkich administrowanych drogach wodnych, to znaczy:

  • rzeka Wisła (wraz ze Zbiornikiem Włocławskim) km 295+200 – 680+000,
  • Kanał Żerański km 0 – 17+200,
  • rzeka Narew (wraz z Jeziorem Zegrzyńskim) km 21+600 – 83+500,
  • rzeka Bug km 0 – 42+200.

Żeglugę po wyżej wymienionych drogach wodnych dopuszcza się wyłącznie przy braku zjawisk lodowych, pod warunkiem znajomości lokalnych warunków nawigacyjnych i z zachowaniem szczególnej ostrożności.

W okresach występowania zjawisk lodowych uprawianie żeglugi jest zabronione.

Informujemy dodatkowo, że ze względu na obecną sytuację hydrologiczno-meteorologiczną wszystkie administrowane drogi wodne poza Zbiornikiem Włocławskim i Jeziorem Zegrzyńskim nie spełniają wymaganych parametrów pod względem głębokości tranzytowych.


Komunikat zamieszczono na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1566) oraz art. 43 ust. 6 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2128)

http://warszawa.wody.gov.pl/komunikaty-nawigacyjne/123-komunikaty-nawigacyjne/665-komunikat-nawigacyjny-nr-52-2019