Wędkarskie przypomnienie - Aktualności - Komisariat Rzeczny Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Wędkarskie przypomnienie

Data publikacji 12.11.2019

Przypominamy, że każdego roku od 1 listopada do 31 marca obowiązuje całkowity zakaz wędkowania na Jeziorze Zegrzyńskim w obszarze wodnym od tablicy 32 km w Zegrzu Północnym w poprzek czaszy zbiornika w linii prostej, do zabudowań mieszkalnych w Nieporęcie, ul. Zegrzyńska 30 na lewym brzegu, dalej linią brzegową do mostu drogowego w Zegrzu, a następnie wzdłuż prawej linii brzegowej do tablicy 32 km.

Obręby ochronne wprowadzane są w celu ochrony miejsc tarła lub miejsc gromadnego zimowania narybku. W tak oznaczonym terenie zabrania się nie tylko samego połowu, ale również czynności szkodliwych dla ryb, takich jak naruszenie urządzeń tarliskowych, dna zbiornika i roślinności wodnej. W obrębie ochronnym niedozwolone jest także uprawianie sportów motorowodnych i urządzanie kąpielisk.

Poza miejscami, w których obowiązuje całkowity zakaz łowienia, na pozostałych obszarach wodnych dla poszczególnych gatunków ryb  obowiązują ściśle ustalone okresy ochronne. W chwili obecnej tj.od 1 października do 31 grudnia, nie można łowić siei, sielawy, troci, a od 1 listopada do 30 czerwca także suma.

Na terenie Jeziora Zegrzyńskiego oprócz wspomnianego wyżej czasowego obrębu ochronnego ustanowiony jest również całoroczny obręb ochronny. Objęty jest nim odcinek rzeki Narew od Zapory Wodnej w Dębem do betonowego kolektora (budowla zrzutowa z oczyszczalni ścieków) na wysokości Poddębia. Granica obręby przebiega prostopadle do nurtu rzeki.

Połów na tych terenach stanowi naruszeniem przepisów  Ustawy o Rybactwie Śródlądowym, czego skutkiem jest postępowanie karne.

Materiał źródłowy: http://ompzw.pl/uwaga_obreby_ochronne_,news,560.html