11 listopada szlak na Wiśle będzie zamknięty - Aktualności - Komisariat Rzeczny Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

11 listopada szlak na Wiśle będzie zamknięty

Data publikacji 29.10.2019

Informujemy o zamknięciu drogi wodnej na Wiśle w dniu 11 listopada 2019 roku z uwagi na uroczystości związane z Dniem Niepodległości. W godzinach 14.00-21.00 żegluga na odcinku od mostu Łazienkowskiego do mostu Śląsko-Dąbrowskiego będzie niemożliwa dla wszystkich jednostek z wyjątkiem służb porządkowych i ratowniczych.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa dla uczestników Marszu Niepodległości droga wodna Wisły w Warszawie od mostu Łazienkowskiego do mostu Śląsko-Dąbrowskiego będzie w dniu 11 listopada 2019 r. zamknięta od godziny 14:00 do 21:00.

Komunikat zamieszczono na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1566) oraz art. 43 ust. 6 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2128)

http://warszawa.wody.gov.pl/komunikaty-nawigacyjne/123-komunikaty-nawigacyjne/626-komunikat-nawigacyjny-nr-43-2019