Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Podsumowanie bezpieczeństwa na wodach i terenach przywodnych w okresie wakacji 2019 r.

Data publikacji 06.09.2019

W okresie wakacji 2019 na terenie kraju odnotowano 203 utonięcia osób, tj. o 12 osób mniej niż w okresie wakacji w 2018 roku. Najmniejszą liczbę utonięć zarejestrowano w garnizonie stołecznym. W porównaniu z ubiegłym rokiem liczba spadła z 7 do 4 utonięć. Policjanci z Komisariatu Rzecznego Policji w Warszawie dokładają wszelkich starań by ta liczba spadła w kolejnych latach do zera. Prezentujemy podsumowanie bezpieczeństwa nad wodą przygotowane przez Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji.

W okresie wakacji 2019 na terenie kraju odnotowano 203 utonięcia osób, tj. o 12 osób mniej niż w okresie wakacji w 2018 roku. Ponadto, odnotowano 16 wyratowań osób. Porównując statystyki utonięć osób z poszczególnych garnizonów należy stwierdzić, że wzrost liczby utonięć osób, w stosunku do roku ubiegłego, nastąpił w garnizonach: warmińsko-mazurskim – o 13, lubuskim – o 5, dolnośląskim, podlaskim – o 4, oraz śląskim i opolskim – o 1. W pozostałych garnizonach odnotowano spadek. Największy spadek odnotowano w województwie pomorskim o 9, łódzkim i mazowieckim o 5.

Wykres nr 1 – Zestawienie utonięć osób wg garnizonów w okresie wakacji w latach 2018 – 2019

Wykres nr 1 – Zestawienie utonięć osób wg garnizonów w okresie wakacji w latach 2018 – 2019

Analizując zestawienie utonięć osób wg miejsca, należy wskazać, że najczęstszymi miejscami utonięć były jeziora (69), rzeki (46) oraz ,,inne zbiorniki” (38), a następnie stawy (26). W morzu utonęło 13 osób (w roku ubiegłym – 22, w roku 2017 - 14). Do powyższych zdarzeń doszło niezależnie od aktywności podmiotów uprawnionych do ratownictwa wodnego oraz innych służb, które znajdując się blisko zdarzenia tonięcia podejmowały akcje ratownicze. Przyczyn powyższych utonięć należy upatrywać w przecenianiu swoich umiejętności, czy też braku respektu do ostrzeżeń sygnalizowanych przez służby ratownicze o niekorzystnych warunkach panujących nad morzem.

Podczas wakacji w br. najliczniejszą grupą wśród ofiar utonięć byli mężczyźni – 179, następnie kobiety – 12 oraz dzieci – 12.

W 31 przypadkach ustalono, że przyczyną utonięć był alkohol (15,3 % wszystkich utonięć). W statystyce tej dominującą grupą są mężczyźni, to 29 przypadków. Pod wpływem alkoholu przed utonięciem znajdowała się jedna kobieta oraz 1 osoba małoletnia.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę na fakt, że jest to liczba potwierdzona jedynie na podstawie czynności wykonanych przez Policję na miejscu zdarzenia i liczba ta może ulec w przyszłości zmianie po przeprowadzeniu stosownych badań patomorfologicznych.

Podsumowując okres wakacji należy stwierdzić, że każdego roku Policja podejmuje szereg działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa osób wypoczywających na wodach i terenach przywodnych. Szczególnie działania te były nasilone w okresie wakacyjnym.

W bieżącym roku, obok funkcjonowania stałych jednostek/komórek wodnych Policji, w których służbę pełni 156 funkcjonariuszy, powołano dodatkowo 81 sezonowych komórek wodnych Policji, w których pełniło służbę 332 policjantów. W okresie minionych wakacji zorganizowano ponad 4 800 patroli wodnych Policji, w których pełniło służbę ponad 8 680 policjantów.

Tworzenie sezonowych komórek wodnych Policji, kierowanie policjantów do pełnienia służby patrolowej czy prowadzenie akcji profilaktycznych promujących bezpieczny wypoczynek nad wodą, to tylko niektóre przykłady działań Policji realizowanych samodzielnie, jak też przy współudziale partnerów, których ustawowym czy statutowym działaniem jest dbałość o bezpieczeństwo osób korzystających z tej formy rekreacji.

Policja w okresie wakacji realizowała również zadania poza granicami naszego kraju, m.in. w rejonach nadmorskich o dużym natężeniu turystycznym. Sprawdzoną w praktyce formą międzynarodowej współpracy, cenioną przede wszystkim przez polskich turystów, ale i policjantów innych państw (stąd intensywnie rozwijaną), są organizowane przez Biuro Prewencji KGP patrole międzynarodowe w sezonie turystyczno-wakacyjnym w ramach międzynarodowego projektu „Bezpieczny sezon turystyczny" na terenie Chorwacji i Bułgarii, oraz podobne inicjatywy realizowane na terenie Czech i Francji. Nasi policjanci, w okresie minionych wakacji pełnili przede wszystkim funkcję propomocową dla naszych rodaków, jednak w przypadku rażącego naruszenia norm prawnych, co się niestety czasami zdarzało — pomagali stronie zagranicznej w wyegzekwowaniu właściwego zachowania.

Okres wakacji jest już za nami. Przed nami kolejne wyzwania związane z bezpieczeństwem. Pamiętajmy, że w głównej mierze od nas samych zależy, czy przestrzeń wokół nas będzie bezpieczna, czego wszystkim i również sobie życzymy.

(Biuro Prewencji KGP)