Prace budowlane pod mostem Gdańskim - Aktualności - Komisariat Rzeczny Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prace budowlane pod mostem Gdańskim

Data publikacji 08.01.2019

Komunikat Nawigacyjny Państwowej Gospodarki wodnej Wody Polskie RZGW w Warszawie nr 1/2019 z dnia 3 stycznia br. informuje, że na 514 km rzeki Wisły trwaja prace budowlane związane z modernizacją mostu Gdańskiego. W związku z powyższym użytkowników drogi wodnej rzeki Wisły uprasza się o zachowanie szczególnej ostrożności przy przepływaniu w tym rejonie.

 

Komunikaty nawigacyjne - RZGW Warszawa