Życzenia świąteczne Komendanta Stołecznego Policji - Aktualności - Komisariat Rzeczny Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Życzenia świąteczne Komendanta Stołecznego Policji

Data publikacji 21.12.2018

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej w imieniu własnym i kierownictwa stołecznej Policji złożył życzenia wszystkim policjantkom, policjantom i pracownikom garnizonu stołecznego Policji.