Komunikaty Nawigacyjne NR 18/2021, 19/2021 RZGW w Warszawie. - Aktualności - Komisariat Rzeczny Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Komunikaty Nawigacyjne NR 18/2021, 19/2021 RZGW w Warszawie.

Data publikacji 13.08.2021

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że ze względu na uszkodzenie oznakowania nawigacyjnego przez przechodzące wezbranie na Wiśle, oznakowanie szlaku żeglownego Wisły zostało zredukowane w km 520 – 620, to znaczy od Mostu gen. Stefana Grota-Roweckiego w Warszawie do m. Dobrzyków. W związku z powyższym żeglugę po omawianym odcinku rzeki Wisły dopuszcza się wyłącznie z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod warunkiem znajomości lokalnych warunków nawigacyjnych.

http://warszawa.wody.gov.pl/komunikaty-nawigacyjne