Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nawigacja po śródlądowych drogach wodnych - Komunikaty Nawigacyjne

Data publikacji 06.05.2021

Niezbędne informacje dla sterników poruszających się po akwenach czy to w celach rekreacyjnych, czy też zawodowych umieszczane są na stronach internetowych Wód Polskich - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie. Ostatni z nich informuje m.in. o wystawieniu szlaków żeglownych i otwarciu drogi wodnej na administrowanym terenie. Policjanci rzeczni polecają korzystanie z podawanych tam komunikatów dla bezpieczeństwa żeglugi swojej i innych.

Nawigacja po drogach wodnych bez odpowiedniej wiedzy, to jak jazda samochodem bez znajomości prawa o ruchu drogowym. Nawet niewielką jednostkę napędzaną siłą własnych mięśni obowiązują zasady prawa żeglugi. Znajomość aktów prawnych nie wyklucza znajomości prawa miejscowego i stosowanie się do warunków ulegających zmianie. O tych zmianach dowiedzieć się można właśnie z komunikatów nawigacyjnych umieszczanych na stronach Wód Polskich. Dowiedzieć się z nich można m.in. o zamkniętych odcinkach wodnych, pracach budowlanych, warunków żeglugowych itp.

W ostatnich komunikatach dowiadujemy się o:

Komunikat Nawigacyjny nr 5/2021, dotyczący otwarcia drogi wodnej Wisły w km 500+000 – 520+300, wydany przez PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Komunikat Nawigacyjny nr 6/2021 wydany przez PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, dotyczący wystawienia oznakowania szlaku żeglownego oraz otwarcia drogi wodnej Narwi, Bugu oraz Kanału Żerańskiego na administrowanym terenie.

Korzystajmy z zawartych tam informacji dla bezpieczeństwa swojego i innych użytkowników. Wszystkie Komunikaty Nawigacyjne i informacje o sytuacji żeglugowej dostępne są pod adresem: http://warszawa.wody.gov.pl/komunikaty-nawigacyjne

  • Nawigacja po śródlądowych drogach wodnych
    Nawigacja po śródlądowych drogach wodnych
  • Nawigacja po śródlądowych drogach wodnych
    Nawigacja po śródlądowych drogach wodnych
  • Nawigacja po śródlądowych drogach wodnych
    Nawigacja po śródlądowych drogach wodnych