Rejestracja jednostek pływających – nowe zasady - Aktualności - Komisariat Rzeczny Policji

Aktualności

Rejestracja jednostek pływających – nowe zasady

Data publikacji 21.01.2021

Od 1 sierpnia 2020 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m. Nowe regulacje prawne dotyczą m.in. jednostek przeznaczonych do amatorskiego połowy ryb. Obowiązek rejestracji został zniesiony dla jednostek poniżej 7,5 m długości oraz mocy silnika poniżej 15 kW. Obowiązek rejestracji dotyczy więc jedynie większych jednostek. Te mniejsze można także zarejestrować, ale wyłącznie na wniosek właściciela.

Nowe regulacje prawne wprowadzone ustawą z dnia 12 kwietnia 2018 roku wprowadzają wiele zmian w dotychczasowych przepisach. Od dnia 1 sierpnia 2020 roku obowiązek rejestracji łodzi służących do wędkowania został zniesiony dla jednostek o długości nieprzekraczającej 7,5 m, przeznaczonych do połowu amatorskiego ryb.

Obowiązek rejestracji dotyczy wszystkich jachtów i innych jednostek pływających o długości co najmniej 7,5 m lub o mocy silnika co najmniej 15 kW. Mniejsze jednostki można rejestrować na wniosek właściciela. Osoby, które posiadają już zarejestrowane jednostki, będą musiały dokonać powtórnej rejestracji na nowych zasadach.

Ciekawym dodatkiem do rejestracji jest system Reja24. internetowy, ogólnopolskirejestr małych jednostek, za prowadzenie którego odpowiedzialny jest Urząd Morski w Szczecinie. . Osoba rejestrująca jednostkę pływającą otrzyma wraz z dokumentem rejestracyjnym unikalny kod umożliwiający wprowadzanie do rejestru REJA24 różnych informacji mających na celu zwiększenie skuteczności prowadzenia działań ratowniczych. Dane te są dostępne dla służb ratowniczych. Rejestr jest prowadzony w formie elektronicznej i jest rejestrem jawnym. Każda zainteresowana osoba będzie mogła uzyskać nieodpłatny, elektroniczny dostęp do podstawowych informacji zawartych w bazie danych rejestru na temat danej jednostki.

Więcej szczegółowych informacji na:

https://warszawa19115.pl/-/rejestracja-jednostek-plywajacych-wedlug-nowych-zasad

https://interesant.reja24.gov.pl/login

  • dokument rejestracyjny łodzi
    dokument rejestracyjny łodzi
  • dokument rejestracyjny łodzi
    dokument rejestracyjny łodzi